Blagoslov ognja ob 7. uri pri baziliki. S seboj prinesite gobo, s katero boste potem pokadili svoje domove.

Bogoslužje velike sobote bo ob 19. uri v baziliki.

Pri velikonočni Vigiliji doživljamo skrivnost Kristusovega trpljenja. Med bogoslužjem bo podelitev zakramentov uvajanja v krščanstvo odraslim – sv. krsta, sv. spovedi, sv. obhajila in sv. birme.

Blagoslov velikonočnih jedi

Na veliko soboto prinesemo k blagoslovu velikonočne jedi, ki vzbujajo v nas veselje, da nas je Jezus odrešil. Velikonočne jedi jemo skupaj v družini na Veliko noč po prvi maši. Spored blagoslova:

  • V Gasilskem domu v Levcu, ob 9. 45 uri.
  • V Gasilskem domu v Drešinji vasi bo ob 10.30 uri odprtje »13. razstave velikonočnih jedi in pirhov« in blagoslov velikonočnih jedi. Razstava bo odprta 15., 16. in 17. aprila od 9. do 19. ure. Prisrčno vabljeni!
  • Na Zaloški Gorici ob 11.15 uri.
  • V baziliki ob 12.15 in 16. uri

Spored češčenja pri božjem grobu v baziliki:

Ruše, Zaloška Gorica, Mala Pirešica ………………od 9. – 10.  ure

Arja vas …………………………………………………..….od 10. – 11. ure

Levec in sestre dominikanke …………………..……od 11. – 12. ure

Drešinja vas ……………………………………………….od 14. – 15. ure

Dobriša vas in Novo Celje ………………………….. od 15. – 16. ure

Petrovče vzhod ……………………………………..…….od 16. – 17. ure

Petrovče zahod ……………………………..…………….od 17. – 18. ure