Leto 1965
Dominikanci smo prevzeli skrb za župnijo in začeli z raznimi večjimi obnovitvenimi deli.
Leto 1975
Začeli smo z izgradnjo dominikanskega samostana in župnijskega doma, v katerega smo se leta 1985 vselili. Deset let je torej vsa gospodarska skrb bila posvečena izgradnji dominikanskega samostana, ki je istočasno postal župnijski dom. Po vselitvi v nov župnijski dom, pa smo zopet začeli s postopno obnovo cerkve.
Leto 1990
Začeli smo z obnovo fasade in jo v dveh fazah končali.
Leto 1991
Nabavili smo 4 nove bronaste zvonove. Izdelalo jih je znano nemško podjetje Perner iz Passaua.
Leto 1993
Tega leta je bil urejen prostor okrog cerkve.
Leto 1996
Obhajali smo 200 letnico orgel, delo italijanskega mojstra Calida. Ob tej priložnosti smo jih tudi temeljito obnovili.
Leto 1998
Obnovili smo kamnito pročelje oziroma portal bazilike.
Leto 2000
Dali smo pozlatiti celoten tabernakelj.
Leto 2005-2006
Župnija Petrovče je obnavljala mežnarijo, ki jo je z zakonom o denacionalizaciji dobila vrnjeno v zelo slabem stanju. Mežnarijo smo preimenovali v Dominikov dom. Obnovljeni prostori v pritličju Dominikovega doma so namenjeni vsem generacijam. To je naš skupni dom. V njem so svoje mesto našli otroci, mladi, odrasli in starejši. Z obnovo smo končali na praznik Marijinega rojstva, 8. septembra 2006, ko je bil pri nas častni gost, slovenski metropolit in ljubljanski nadškof Alojz Uran.
Leto 2007
Uredili smo tri stanovanja v prvem nadstropju Dominikovega doma.
Leto 2008
Obnovili smo freske v notranjosti bazilike, nabavili smo nove reflektorje za celotno razsvetljavo fresk v brezbiteriju in v glavni ladji. Nabavili smo tudi dva nova mikrofona za branje na ambonu in na daritvenem oltarju.
Leto 2009
V baziliki smo obnovili vseh sedem oltarjev. Posneli smo zgoščenko o baziliki, njeni zgodovini in delu župnije.
Leto 2010
Za baziliko smo nabavili dva nova lestenca, prednjega in zadnjega. Poleti smo obnovili fasado na župnijski hiši Dekanijske karitas, naredili nadstrešek pri vhodu v stranišča za romarje in prekrili streho na kurilnici. V jeseni smo uredili novo razsvetljavo v stranskih kapelah, obnovili ambon za branje božje besede, povečali ploščo na daritvenem oltarju, položili nove keramične ploščice v zakristiji in na novo prepleskali zakristijo in predprostor.