Maše
– ob nedeljah ob 8.00 in 10.00 uri
– ob delavniških praznikih ob 8.00 in 19.00 ( pozimi ob 18.00 uri)
– ob delavnikih v tor. in čet. ob 7.30 uri, pon., sre., pet. in sob. ob 19.00 uri (pozimi ob 18.00 uri)
– po zimi so maše med tednom v Dominikovi kapeli, ob sobotah in nedeljah pa v cerkvi
Celodnevno čaščenje Sv. rešnjega telesa
Gospodovo darovanje – svečnica 2. februarja, maše ob 8.00, 10.00 in 18.00 uri.
Krsti
Vsako 3. nedeljo v mesecu med deseto mašo ali po dogovoru.
Priprave staršev na krst otrok
V petek pred 3. nedeljo v mesecu ob 20.00 uri (pozimi ob 19.00 uri).
Mladinska skupina
Se dobivajo po potrebi in ob posebnih priložnostih ter praznikih. Več informacij dobite pri Moniki Jelen.
Biblična skupina
Se dobiva v Dominikovem domu vsak drugi petek v mesecu po večerni sveti maši (ob 20.00 uri; pozimi ob 19.00 uri).
Zakonska skupina
Prvo srečanja bo v soboto, 21. novembra 2015, v župnišču ob 19. uri.
Župnijski pastoralni svet
Se sestaja enkrat na mesec, razen julija in avgusta ko so dopusti.
Zakonci jubilanti
Srečanje bo v nedeljo, 15.11., pri deseti maši.
Božični blagoslov družin in domov
Hišni obisk z blagoslovom družin in domov poteka od božiča naprej.
MePZ
Ima vaje ob četrtkih ob 20.00 uri (pozimi ob 19.00 uri).
Veritas
Ansambel “VERITAS” ima vaje priložnostno.