Danes na zahvalno nedeljo izrekam zahvalo vsem, ki pomagate pri izgradnji živega občestva: katehistinji, zakristanoma, članom ŽPS-a, ključarjem, pevcem, župnijski karitas, članom molitvene, zakonske in svetopisemske skupine, ministrantom, bralcem beril, vsem, ki krasite in čistite cerkev ter obema gospodinjama, ki skrbita za  dostojno življenje župnika  in  diakona.

Mesec november je mesec spomina na naše rajne. Pri večernih mašah, ob ponedeljkih, sredah in petkih molimo za rajne po vašem namenu. Na mizici pod korom so na voljo kuverte z listkom. Na listek napišete imena vaših rajnih in kuverto z priloženim prostovoljnim darom prinesite v zakristijo. Hvala vam za vaš dar.

V torek, 8. novembra, ob 19. uri začenjamo v župnišču pripravo odraslih na zakramente sv. krsta, obhajila in birme. Lepo vabljeni vsi, ki nimate zakramentov in jih želite prejeti!

V petek, 11. novembra je po večerni maši srečanje svetopisemske skupine v Dominikovem domu. Lepo vabljeni!

Vabimo vas in prosimo, da lahko vsi, ki ste v delovnem razmerju 1 % svoje dohodnine namenite naši župniji za njeno vzdrževanje in ohranjanje kulturne dediščine. Formular dobite v zakristiji.

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position