18 Dec, 2021

V nedeljo, 19. decembra, ob 17. uri bo pred gasilskim domom v Drešinji vasi blagoslov jaslic. Lepo vabljeni!

V torek, ob 16. uri bo čiščenje cerkve za božič. Lepo vabljeni vsi, ki morete!

Betlehemsko luč miru lahko po maši dobite na mizici pod korom ali v zakristiji, med tednom pa v Dominikovi kapeli ali v župnišču!

V petek je sveti večer. Maše bodo ob 20. uri in ob polnoči. Pri večerni maši, ob 20. uri bodo sodelovali otroci. Dvajset minut pred polnočjo mladi pripravljajo božičnico!

V soboto je Božič, slovesni in zapovedan praznik. Maše bodo ob 8. in 10.uri.

Prihodnja nedelja je nedelja Sv. družine in god sv. Štefana, prvega mučenca. Maše so po nedeljskem sporedu. Pri deseti maši bo blagoslov otrok pri jaslicah, po maši pa blagoslov konj na ploščadi za cerkvijo.

V zakristiji je na voljo obrazec, s katerim lahko tisti, ki ste v delovnem razmerju in to želite del dohodnine namenite župniji Petrovče. Izpolnjen in podpisan obrazec je treba poslati na Finančni urad Celje do 31. decembra.

Na mizici pod korom vzemite nov Petrovški list!

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position