6 Jan, 2024

Naši otroci bodo danes koledovali na mali Pirešici in Zaloški Gorici.

Zvečer ob 18. uri je pri nas  še ena sveta maša.

Jutri je nedelja Jezusovega krsta in prva nedelja. Nabirka prve nedelje je namenjena za vzdrževanje župnije in sanacije bazilike ob poplavah.

V torek, ob 19. uri bo v naši baziliki praznični koncert Vokalne skupine Cvet iz Nove Cerkve in Vokalne skupine Arioso iz Šmartnega v Rožni dolini. Vstop je prost. Lepo vabljeni!

Pater Vanči prihodnji teden nadaljuje z obiskom družin in hišnim blagoslovom v Arji vasi, p. Drago pa v Dobriši vasi. Hvala za vašo gostoljubnost!

V mesecu januarju vas prosimo za sedežnino, ki znaša eno mašno intencijo, to je 23 €. Vaš dar prinesite v zakristijo.

V zakristiji se dobijo Marijanski koledarji.

Naročniki revije Ognjišče poravnajte naročnino za prihodnje leto. Letna naročnina znaša 40 €.

 

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position