p. Vanči – Ivan Arzenšek
župnik in rektor bazilike

God: 24. junij
Rojen: 30.06.1954 v Celju

Vstopil v dominikanski red: 28. 09. 1973; večne zaobljube: 18. 04.1982; mašniško posvečenje v Zagrebu 27. 06. 1982. Službovanja: od 1982-1990, duhovni pomočnik v Žalcu; od 1990-2000, kaplan v Petrovčah; od 2000, župnik v Petrovčah in duhovni vodja Dekanijske karitas Petrovče. Dodatni naslovi: 1982 magisterij iz teologije v Fribourgu v Švici, predsednik in vodja športnega društva slovenskih duhovnikov (Pax); od 1991-2004 soustanovitelj in direktor založbe Znamenje in glavni urednik revije “Znamenje” (revija za teološka, družbena in kulturna vprašanja); od 1993-2000 predsednik Kulturnega društva Petrovče; od 2004 predsednik društva “Znamenje”; vodja Dekanijske karitas Petrovče.

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position