Karitas

Dekanijska Karitas Petrovče je bila ustanovljena leta 1990. Takrat je bilo v novi samostojni državi Sloveniji dovoljeno v Cerkvi ponovno organizirati dobrodelnost in bratsko solidarnost v župnijskih občestvih. Njen namen je odgovoriti na stiske malega človeka, prinašati v družbo več upanja, miru in ljubezni. Karitas pomaga s konkretno pomočjo, dejanji in načrtovanimi projekti.

Dekanijska karitas Petrovče deluje v skladu s poslanstvom Cerkve na slovenskem in potrebami Spodnje Savinjske doline. V njej delajo prostovoljke za dobrobit malega in socialno ogroženega človeka, pa tudi za človeka, ki potrebuje prijazno besedo, pozornost, ko ostane na cesti, ki potrebuje kos kruha, kadar je lačen.

Vsi sodelavci na Dekanijski karitas Petrovče skušajo preceniti in oceniti stanje posameznika ali družine v stiski, hkrati pa ponuditi pravo in primerno obliko pomoči, ki prosilcu omogoči, da začuti, da v težavi in stiski ni ostal sam.

Na Dekanijski Karitas Petrovče dela pet prostovoljk.
Duhovni vodja je p. Vanči Arzenšek.
Predsednica Dekanijske karitas je ga. Elvira Krošel.
Dekanijska karitas Petrovče je odprta prve tri četrtke v mesecu od 9.00 – 11.00 ure.
Vsako leto, prvi ponedeljek v mesecu marcu Dekanijska karitas Petrovče organizira v Domu II. Slovenskega tabora v Žalcu dobrodelni koncert pod geslom “Z roko v roki”.

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position