Skupine

Župnijski pastoralni svet

Se sestaja enkrat na mesec, razen julija in avgusta.

MePZ

Ima vaje ob četrtkih ob 20.00 uri (pozimi ob 19.00 uri).

Otroški pevski zbor

Pevske vaje so po dogovoru.

Ministranti

Župnija Petrovče ima 15 ministrantov.

Mladinska skupina

Se dobivajo po potrebi in ob posebnih priložnostih ter praznikih. Več informacij dobite pri Moniki Jelen.

Zakonska skupina

Prvo srečanja bo v soboto, 21. novembra 2015, v župnišču ob 19. uri.

Biblična skupina

Se dobiva v Dominikovem domu vsak drugi petek v mesecu po večerni maši (ob 20. uri; pozimi ob 19. uri).

Veritas

Ansambel “VERITAS” ima vaje priložnostno.

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position