Hvala vam za vaš prvonedeljski dar, ki je namenjen za kritje stroškov ogrevanja cerkve in plačilo katehistinje.

Naši otroci bodo koledovali danes in jutri v Drešinji vasi in na Mali Pirešici.

V četrtek, 12. januarja, ob 19. uri bo v Občinski knjižnici v Žalcu predstavitev zbornika o škofu dr. Vekoslavu Grmiču z naslovom »Škof pričevalec«. Lepo vabljeni!

Božično novoletni koncert ženskega pevskega zbora Ljubečanke je zaradi bolezni v zboru prestavljen na naslednjo soboto po večerni maši.

Diakon Drago nadaljuje z blagoslovom v Arji vasi in Drešinji vasi, jaz pa v Petrovčah.

Prosimo naročnike Ognjišča, da poravnate naročnino za leto 2023.

V zakristiji so na voljo Marijanski koledarji.

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position