• Zakrament svetega krsta je prejelo 25 otrok. Od tega 12 dečkov in 13 deklic. 5 otrok je bilo krščenih iz zakonskih skupnosti, 19 iz izvenzakonskih skupnosti, 2 otroka sta bila iz civilnega zakona. Zakramente uvajanja v krščanstvo  (krst, obhajilo in birmo) so prejeli trije fantje, tri dekleta samo birmo in en fant samo birmo.
  • Pri prvem obhajilu je bilo 10 otrok.
  • Zakrament svete birme je prejelo 27 otrok.
  • Cerkveno se je v naši župniji poročilo 8 parov. Iz naše župnije sta se poročila 2 para, od drugod se je poročilo 6 parov.
  • Cerkvenih pogrebov je bilo 23, od tega 10 moških in 13 žensk. Najstarejši moški je umrl v starosti 92 let, najstarejša ženska pa v starosti 93 let. Bolniško maziljenje in obhajilo so prejele 3 osebe, brez bolniškega maziljenja in obhajila je umrlo 20 oseb.
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position